Eindhoven

Hotel Pullman Cocagne

7 november 2019

€ 395 - 4 punten

Tijden

13.00 - 17.30

100 plaatsen

Het nieuwe Octrooirechtcongres in Eindhoven

Op 7 november 2019 vindt in Eindhoven het eerste Octrooirechtcongres plaats. Niet in de laatste plaats omdat de regio Eindhoven toonaangevend is op dit terrein. Het is ook de thuisbasis van wereldspelers als ASML, NXP en Philips. Kortom: een logische plek voor een nieuw en veelbelovend octrooirechtcongres.

Het octrooirechtcongres is bestemd voor

 • advocaten
 • octrooigemachtigden 
 • bedrijfsjuristen en legal counsels

De onderwerpen die tijdens het congres aan de orde komen, hebben naast een strategisch zeker ook een praktisch karakter. En... er is voldoende ruimte voor inhoudelijke uitwisseling. Het programma geeft u direct inzicht van wat u die dag kunt verwachten. 

Er zijn max. 100 plaatsen beschikbaar.

Om u in te schrijven, Klik hier

Het nieuwe Octrooirechtcongres in Eindhoven
 

 Strategie en Praktijk gaan Hand in Hand

Strategie en Praktijk gaan Hand in Hand

Tijdens het congres komen een aantal interessante ontwikkelingen en strategische onderwerpen aan de orde, zonder dat de praktijk uit het oog wordt verloren. Hieronder volgt een kort overzicht. Klik hier voor het volledige programma


ir. A.J.M. van Hoef - Sr. Vice President and Chief IP Counsel ASML, neemt ons bij de hand over Strategie in relatie tot (potentiële) mondiale octrooidisputen en gaat onder andere in op 

 • Welke voorbereiding is gepast? 
 • Hoe defensieve en offensieve belangen af te wegen? 
 • Wat is relevant zodra rechtszaken lopen? 


mr. ir. M.W. de Koning
- advocaat, partner bij Simmons & Simmons, behandelt de Beschermingsomvang in internationaal perspectief, inclusief landenvergelijking met aandacht voor:

 • artikel 69 EOV en het Protocol
 • equivalentie in verschillende belangrijke Europese octrooi jurisdicties
 • prosecution history estoppel, de rol van het verleningsdossier.


mr. H.W.J. Lambers
- a
dvocaat, legal counsel bij Brinkhof, spreekt over de verweren die tegen een toewijzing van een inbreukverbod kunnen worden aangevoerd in zijn sessie Verweren tegen verboden: van automatisch naar flexibel inbreukverbod zoals ook:

 • dwanglicentie i.p.v. verbod; 
 • misbruik van machtspositie; 
 • maatregelen tegen grensoverschrijdend verbod; 
 • mogelijk Arrow declaration.

dr. E. Crabbe - octrooigemachtigde bij Brantsandpatentsgeeft een presentatie over Biotech/life science en de verschillen en gelijkenissen tussen EPO vs USPTO practice waarrbij ze o.a. aandacht heeft voor:
 • Wat zijn de verschilpunten tussen de aanpak van het EPO en het USPTO met betrekking tot uitvindingen in de life sciences
 • Waar moet je rekening mee houden bij het schrijven en indienen van octrooiaanvragen
 • Caselaw en enkele voorbeelden
De biotechnologie (life science) sector is een zeer belangrijke industriële sector in Europa en is verantwoordelijk voor talloze innovaties, zowel voor de medische en farmaceutische sector, als voor industriële en landbouw processen. En tevens een zeer octrooigedreven sector.